Çimento Esaslı Su İzolasyon Ürünleri

Cosmo Seal 106

COSMO SEAL 106

Çimento Bazlı İki Bileşenli Tam Elastik Su İzolasyon Malzemesi

Cosmo Seal 107

COSMO SEAL 107

Çimento Bazlı İki Bileşenli Yarı Elastik Su İzolasyon Malzemesi

300

COSMO SEAL 108

Çimento Bazlı Kapiler Etkili Kristalize Su İzolasyon Malzemesi

Cosmo Seal 109

COSMO SEAL 109

Çimento ve Polimer Dispersiyon Bazlı Negatif ve Pozitif Yönden Su İzolasyon Malzemesi

300

COSMO SEAL 125

300

COSMO MORTAR THIX

Çimento Bazlı, Akmaz, Yüksek Mukavemetli Tamir Harcı