CM 900 Industrial Base

Kullanım alanı

CM 900 Industrial Base pompalanabilir kendiliğinden yayılan bir alt katmandır. Ürün, beton yüzeylerde kapalı alanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CM 900, CM 920, CM 920 Design, CM 940 veya CM 960’a bir alt katman ve yapılandırıcı olarak kullanılır.

Uygulama Öncesi

Yüzey temiz olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, çimento kalıntısı, gres ve diğer yabancı maddeler içermemelidir. Yüzeyin yapışma ve yüzey direnci 1.5 MPa’dan az olmamalıdır. Uygulanacak yüzeyi her zaman PP 600 ile astarlayın ve dökmeden önce kurumaya bırakın. Astarın film oluşturması açısından uygulama yüzeyinin sıcaklığı 10 ° C’nin altına düşmemelidir. En iyi sonuç için, çalışma alanındaki ortam sıcaklığı 10 ile 25 ° C arasında olmalıdır. Daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklarda, kuruma süresi kısalacak veya uzayacaktır. Büzülme veya alt kat döşemelerindeki çatlaklara neden olma riski taşıyan dökümden sonraki ilk 28 gün içinde beton yüzey düzleştirilmemelidir. Bir öneri olarak, betonun içindeki RH, CM 900 dökme için üst sınır olarak % 90 RH’ye ulaşmış olmalıdır. Kenar için Combimix şekillendirme köpüğü kullanın. Tahliye borularının tıkalı olmasını önlemek için, boşaltılmadan önce boşaltma kanallarının doğru şekilde kapatılmış olduğundan emin olun.

Karışım

20 kg’lık torba başına kuru toz ile maksimum 3.4 litre su (maksimum % 17) karıştırın. Bu amaçla kullanılacak bir sondaj makinesi ve fırça veya karıştırma pompasıyla karıştırın. Doğru su karışımı, Ø 30 mm ve yüksekliği 50 mm olan bir silindirli bir çökme testi kullanılarak 300 x 300 mm pleksiglas plakada test edilebilir. Doğru su karışımı ile yayılma maksimum 125 mm olmalıdır. Çökme testi aynı zamanda malzemenin iyi karıştığını ve ayrılmadığını denetler.

400
PDF